Diversos estudis han demostrat que té efectes beneficiosos sobre el metabolisme de la glucosa i dels greixos en pacients amb diabetis tipus II. Això es deu al fet que l’oli té greixos mono insaturats que milloren el control del sucre en la sang i la sensibilitat a la insulina. Per tant, podríem dir que combat la diabetis.