La DOP  Oli Terra Alta s’adhereix a la campanya “Med Diet Declaration”

La DOP Oli Terra Alta s’adhereix a la campanya “Med Diet Declaration”

Amb els objectius de :

1. DEFENSAR la Dieta Mediterrània com a:

Poderosa eina de revitalització de l’economia, la societat, la cultura, les arts i el turisme a les comunitats de la mediterrània amb l’augment de la productivitat local i regional;

Important font de salut, procedent de la regió mediterrània però vàlida arreu del món, reconeguda no només per la seva piràmide nutricional sinó també per tot el conjunt de pràctiques de producció, adquisició i consum alimentaris;

Valuosa i particular manera d’associar amb l’alimentació les tradicions, el patrimoni, la identitat i la diversitat cultural, com també els valors de l’hospitalitat, la comunitat, el diàleg intercultural, la creativitat i el respecte.

2. PRESERVAR-LA a través de:

Les tradicions, els rituals i símbols, el patrimoni, els hàbits alimentaris i l’estil de vida que la caracteritzen i en fan una dieta singular, com també la creativitat i l’esperit obert a altres cultures;

El paisatge, com a suma d’un model sostenible d’agricultura, ramaderia, pesca i gastronomia que contribueix al desenvolupament regional i a millorar les oportunitats socioeconòmiques, especialment a les zones rurals;

Les comunitats, donant relleu als valors compartits i identitats comunes, com també enfortint la imatge de cada regió promovent els serveis i els productes locals.

3. PROMOURE-LA a través de:

El compromís en el desenvolupament d’oportunitats de la Dieta Mediterrània;

El diàleg i la cooperació dintre de la regió mediterrània i amb altres regions del món, per tal de fer un treball conjunt de foment i divulgació de la Dieta Mediterrània i dels seus valors;

La reputació i la visibilització de la Dieta Mediterrània com a segell distintiu i marca.