Convocatòria eleccions a la DOP Oli Terra Alta

Convocatòria eleccions a la DOP Oli Terra Alta

Es convoquen les eleccions als Consells Reguladors de les DOP i IGP de Catalunya. La DOP Oli Terra Alta hi és convocada amb el procediment general.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’ordre de convocatòria de les eleccions als òrgans de govern de la majoria dels Consells Reguladors de denominacions d’origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de Catalunya. Aquesta és una convocatòria conjunta a 14 Consells Reguladors.

Els Consells Reguladors es constitueixen com a corporacions de dret públic a les quals s’atribueix la gestió de les DOP i les IGP i tenen entre les seves funcions fomentar la DOP o IGP pròpia i adoptar els mecanismes necessaris per a garantir l’origen dels productes i llurs processos de producció, elaboració i comercialització.

És la primera vegada que es convoquen eleccions als Consells Reguladors des de l’entrada en vigor del nou marc legislatiu català en matèria de qualitat agroalimentària. Tal i com es disposa, després de la publicació al DOGC dels reglaments de les DOP i IGP adaptats a la nova normativa, es convocaran les eleccions als Consells Reguladors. Com que durant els anys 2009 i 2010 s’han publicat els nous reglaments de les diferents DOP i IGP, es convocar eleccions per a escollir els membres de les Comissions Rectores dels 14 Consells Reguladors.